Följa upp träffar

Dela ut sammanfattning och övningar

Det är viktigt att få dina deltagare att fortsätta inlärningen efter din träff så som vi diskuterade i avsnittet Planera din träff. Att bara ta till sig kunskapen vid ett enstaka tillfälle är sällan tillräckligt för att det ska ”fastna”.

Skicka därför gärna ut en sammanfattning av den senaste träffen där viktiga punkter och begrepp listas så att deltagarna har möjlighet att repetera och reflektera över vad ni gick igenom.

Ge tips om övningar att göra själv, vägled med tips och råd, gör kunskapstester för att repetera och fylla på. Ju snabbare som ny kunskap tillämpas i det dagliga – desto säkrare att det blir till något varaktigt och att processen för att internalisera kunskapen kommer igång.

Öva vid träffen, dagen efter, veckan efter och efter en månad
Det är viktigt att motivera deltagarna att öva regelbundet för att öka kunskapen

Om du skickar med övningar på papper till deltagarna kan det vara bra att texten kan läsas av alla. Använd gärna vår checklista för att se till att din text blir tillgänglig.

Checklista för tillgängliga texter

Reflektion

Efter att du har genomfört en träff så kan det vara väldigt givande att reflektera hur det gick, dels tillsammans med dina deltagare dels för dig själv. Men kom ihåg att vara snäll mot dig själv, saker och ting händer och det går inte alltid som en tänkt sig. Reflektionen bör ses som ett verktyg för att du ska bli tryggare i din roll som handledare. Genom att fokusera på de saker som du tyckte kändes bra kan du försöka vidareutveckla de delarna tills nästa träff.

För att få ännu bättre förståelse för hur upplägget fungerade kan du fråga deltagarna vad de tyckte var bra och om det var något som var svårt att förstå. Om du tycker att det är lättare eller bättre att få deltagarnas kommentarer nedskrivna kan du ge ut papper som de kan skriva ned sina tankar på, utifrån ett antal ställda frågor.

Exempel på frågor att reflektera kring

  • Hur kändes det?
  • Var tiden tillräcklig?
  • Var nivån lagom?
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?

Denna återkoppling kommer göra dig till en ännu bättre handledare då du får en djupare förståelse i hur ditt upplägg fungerade.

”Hur skulle livet se ut om vi inte hade mod att försöka med någonting?”
– Vincent van Gogh

Diskutera gärna med andra handledare

Dela med dig av dina tankar och funderingar på vår mötesplats för handledare. Du behöver inte vara medlem i SeniorNet för att kunna logga in och skriva.

På mötesplats samlas vi handledare för att stötta varandra i vårt viktiga arbete. Vår värdegrund baseras på allas lika värde och ingen ska diskrimineras.

Dela med dig på vår mötesplats

Checklista

Bra jobbat!

Om du har följt stegen har du nu:

  • Tagit fram övningar eller sammanfattningar som dina deltagare kan ta del av
  • Reflekterat över hur träffen gick

Fortsätt utveckla dig som handledare genom att ta del av vår kunskapsbank.

Dessa anvisningar är inspirerade av boken “Introduktion till Internet för Äldre”, av Gunilla Brattberg. Visst material är direkta citat som vi har fått tillstånd att publicera. För mer information klicka här.