Följa upp träffar

Tillgänglig text

Språk och struktur ska underlätta för läsaren. Försök att se texterna med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texter.

Texterna har ett enkelt och begripligt språk och förklarar nödvändiga facktermer. 

  • Rubrikerna är informativa.
  • Texterna är disponerade på ett logiskt sätt.
  • Längre dokument inleds med en kort sammanfattning. 
  • Teckensnittet är enkelt och tydligt.
  • Använd fet stil för att markera text, inte kursiv stil eller VERSALER.
  • Teckenstorleken är tillräckligt stor. För löpande text i tryck är ofta 12 punkter lämpligt, beroende på vilket teckensnitt som används och radavståndet.
  • Radlängderna är mellan 57–75 tecken. 
  • Texten ligger inte på bilder, tonplattor och mönstrad bakgrund.