Erkännande – Gunilla Brattberg

Vi tackar för att vi har fått tillstånd att använda boken “Introduktion till Internet för Äldre” av Gunilla Brattberg som underlag när vi skapat denna sajt. Vi har också fått tillstånd att citera stycken från boken där så är angivet.

För mer information om boken hittar du här.

För villkoren för hur du får använda materialet på denna sajt, gå till denna sida.