Redan handledare?

Erfaren handledare

För dig som är en erfaren handledare och vill fortsätta utvecklas har vi massor av bra inspiration och tips till dig i detta steg!

Som handledare så finns det egentligen inget slut på resan. Via SeniorNet så finns möjligheten att fortsätta utvecklas och testa på nya utmaningar. Du som är en erfaren handledare är otroligt värdefull för oss och vi vill göra allt för att du ska känna det!

I det här steget presenterar vi olika förslag på vad du kan göra för att fortsätta inspirera seniorer att inkluderas i det digitala livet.

Är du intresserad av att:

 • Dela med dig av dina erfarenheter till de som redan börjat eller andra erfarna handledare?
 • Börja vara en stödperson till en senior som använder digitala tjänster och kan behöva hjälp att reda ut frågor då och då?
 • Börja handleda större grupper eller varför inte börja hålla regelbundna utbildningar i någon av SeniorNets klubbar?
 • Bli inspirerad av andras upplägg och kanske testa på nya sätt att hålla kurser?
 • Fördjupa dig i pedagogik och få en bättre förståelse för hur du kan förmedla kunskap på ett bättre sätt?
 • Gå på inspirerande kurser och träffa andra handledare runt om i Sverige?
 • Bredda dina kurser genom att testa nya ämne att lära ut?
 • Träffa andra handledare?

Då har du kommit helt rätt!

Handleda en större grupp

Ett sätt att gå vidare med sitt handlederi är att börja handleda en större grupp, på upp till åtta nio personer. Detta innebär en mer klassrumsliknande situation. Du kan ta med dig allt som du lärt dig genom att vara en handledare för en mindre grupp. Dock är det vissa saker som du bör tänka på i denna situation.

 • Tänk på att alltid tala till gruppen vänd mot dem.
 • En större grupp innebär att det kanske är svårare att skapa den stämning som behövs för att alla skall känna sig bekväma i sin inlärning. Du kan skapa en mer familjär stämning genom att se till att alla känner varandra med Namnskyltar samt att du tar pauser då och då för att se till att alla är med och kanske då och då fånga upp frågor och funderingar och justera din plan efter det.
 • Det är också viktigt att tydligt i början ta upp vad träffen skall handla om och deltagarnas funderingar och förväntningar.
 • Det kan också vara bra att ha med en till handledare för att fånga upp frågor och funderingar hos alla. Det här kan också vara ett sätt om du har den möjligheten att följa en handledare i sin större grupp för att då kunna få inblick i vad det innebär.
 • Eftersom du förlitar dig mer på teknik för att kunna låta alla hänga med så behöver du testa den innan du kör igång - teknik kan fallera. Dessutom kan det vara bra att ha en reservplan ifall den inte fungerar överhuvudtaget.

Stödperson

Vill du stödja seniorer som använder digitala tjänster och som då och då kan behöva råd och hjälp med att fortsätta sin användning och sitt livslånga lärande?

Att vara en stödperson till någon som använder digitala tjänster innebär att du skall stötta denne i sitt lärande och användning av tjänsterna.

 • Det innebär att du skall vara lyhörd och kunna lyssna. Du behöver också utgå ifrån den kunskap som personen har som du skall stödja. Det betyder att du framför allt skall hjälpa denne att förstå och gå vidare i sitt lärande från där den befinner sig.
 • Relationen mellan er skall vara positiv och tillitsfull. Du måste också respektera den andres integritet men även din egen likaså om du är medlem i en förening dennas också. Undvik alltså känslig information. Gör inte mer än vad som behövs och begär alltid godkännande från den du skall stödja om du tycker något skall ändras på enheten.
 • Du behöver också inse dina egna begränsningar och det är alltid ok att säga att du inte vet. Dock detta är en möjlighet för dig att lära dig mer tills nästa gång! Googla eller fråga en annan handledare eller stödperson.

Att vara en stödperson innebär alltså att du själv får en skjuts i ditt eget livslånga lärande.

Handleda ett nytt ämne

Utveckla dig genom att handleda inom ett nytt ämne!

Exempel på kurser:

 • Iphone
 • Android
 • Ta kort
 • Redigera bilder
 • Säkerhet
 • Programmering
 • Uppdateringar

Dela med dig

Som erfaren handledare är dina kunskaper otroligt värdefulla för oss!
De senaste åren har antalet handledare minskat samtidigt som behovet av att lära sig har ökat. Genom att dela med dig av dina erfarenheter gör du att fler vågar ta steget att börja handleda och att de som redan handleder blir inspirerade och motiverade av att fortsätta sin resa.

På handledarguiden har vi därför skapat flera möjligheter för dig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken fungerar som en läroplattform där handledares erfarenheter och tips samlas och vi behöver din hjälp för att hålla den levande. Du som har arbetat som handledare ett tag har därför möjligheten att lägga in ditt material så att andra kan ta del av det.

Så här gör du:

 • Skriv ett förslag till text om något ämne eller erfarenhet som du har gällande handledning
 • Skicka förslaget till oss på Handledarguiden så kontaktar vi dig!

Kunskapsbanken

Mötesplats

Vi har en egen mötesplats här på handledarguiden där både nya och erfarna handledare kan ställa frågor och besvara dem. Då vi finns över hela Sverige är detta en fantastisk möjlighet att möta handledare från hela landet.

Besök vår mötesplats

Facebook

På vår facebook sida kan du se de senaste händelserna från SeniorNet.

Facebook

Checklista

Bra jobbat!

Om du har följt stegen har du nu:

Dessa anvisningar är inspirerade av boken “Introduktion till Internet för Äldre”, av Gunilla Brattberg. Visst material är direkta citat som vi har fått tillstånd att publicera. För mer information klicka här.