Bestämma plats för träff

Beroende på hur många som du vill ska delta så påverkar det val av plats. Om ni är 3 personer kanske det fungerar bra att ses på ett bibliotek. Om ni är många kanske det passar bättre med att vara i någon föreningslokal. 

Exempel på platser:  

  • Bibliotek
  • Församlingshem
  • Via en klubb
  • Föreningslokal
  • Ett café
  • Hemma 
  • SeniorNets lokaler
  • Online

På kunskapsbanken har vi samlat några artiklar som kan vara intressanta för dig att läsa när det gäller val av plats. 

Skapa tillgängliga möten

Deltagares säkerhet

Träffas online

Känns detta svårt? Vi på SeniorNet finns här för dig! Kontakta närmaste klubb så hjälper vi dig.

Karta och länkar till lokala klubbar