Planera dina träffar

Checklista för tillgängliga möten

Ett möte blir bättre för alla om det är tillgängligt för hörselskadade deltagare. Checklistan nedan ger en enkel överblick över sådant som arrangörer och lokalägare bör tänka på inför konferenser, sammanträden och andra möten.

  • God ljudmiljö. Välj möteslokaler med bra ljudmiljö, där de som talar hörs bra, utan störande ekon, slammer och hög ljudnivå. För hörselskadade är bra ljudmiljö nödvändigt för att kunna uppfatta vad som sägs, men det är förstås bra för alla andra också!
  • Högtalare. Om lokalen är lite större behöver talet förstärkas via ett högtalarsystem med bra ljudkvalitet, så att alla kan uppfatta vad som sägs. I större lokaler är det bra med flera högtalare, så att ljudet blir lagom starkt i hela lokalen.
  • Teleslinga. Se till att det finns teleslinga eller motsvarande i lokalen, så att personer med hörapparater får bättre möjligheter att uppfatta det som sägs. En del lokaler har fast installerad teleslinga. Om det inte finns bör ni anlita en slinginstallatör som ordnar en tillfällig teleslinga i lokalen. Kontakta gärna HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen för mer information. Innan mötet – förvissa er om att teleslingan fungerar bra, utan störningar, och att ljudet på slingan är inställt på lagom ljudnivå. För att kunna lyssna på teleslinga krävs en hörapparat med telespole. De flesta hörapparater innehåller telespole, men inte alla.
  • Mikrofon. Om det som sägs på mötet ska kunna uppfattas via högtalare och teleslinga är det viktigt att alla som talar använder mikrofon. Även om det bara är några ord som sägs, en fråga som ställs eller en kommentar, ska mikrofon användas. Det bästa är om det finns flera mikrofoner i rummet, och att de som talar har mikrofonen nära munnen, utan att hålla något för den.
  • Skrivtolkning. Boka i förväg, gärna i god tid. Skrivtolkning är ett slags ”simultantextning”, som underlättar lyssnandet enormt och som även uppskattas av många som hör bra, särskilt i lite stökigare ljudmiljöer. Vid mindre möten med föranmälan – fråga deltagarna om de önskar skrivtolkning.
  • Teckenspråkstolkning. Vid möten med föranmälan – fråga deltagarna om de önskar teckenspråkstolkning. Vid stora, öppna möten är det en god idé att boka teckenspråkstolkar för att skapa tillgänglighet åt alla.
  • Belysning. Lokalen behöver ha god belysning. De flesta av oss, oavsett hörsel, har lättare att höra om vi kan se ansiktet på den som talar. Många avläser läppar som stöd, mer eller mindre omedvetet. Om det finns teckenspråkstolkar på plats ska de vara väl belysta.
  • Texta filmer. Om det vid mötet visas film och filmklipp är det viktigt att de är textade så att alla kan uppfatta vad som sägs. Kortare filmer textar ni snabbt och enkelt själva – instruktioner finns här. Det går förstås också bra att anlita professionella textare.
  • Visuellt stöd. Powerpoints och liknande visuella stöd med nyckelord, gör det lättare att uppfatta och följa med i det som sägs.
  • Informera om tillgänglighet. Ange i annonser, inbjudningar, anslag med mera om det finns teleslinga, skrivtolkning, teckenspråkstolkning med mera vid mötet. Det är viktig förhandsinformation, som dessutom kan locka åhörare. Ange om teleslingan är svagare i vissa delar av lokalen så att hörapparatbärare kan placera sig rätt.