Planera dina träffar

Deltagarnas säkerhet och integritet

  • Ta reda på nödutgångar samt uppsamlingsplats vid olyckor som exempelvis brand. Tänk på att ta reda på om nödutgångar gäller alla eller om det finns andra nödutgångar för personer i rullstol. 
  • Kontrollera tillgängligheten för de utrymningsvägar ni föreslår, exempelvis får inte en vanlig hiss användas vid brand och då är det bra om det finns en trapphiss för personer i rullstol. 
  • Hantera personuppgifter samt kontaktinformation anonymt och sprid inte vidare. 
  • Göm mejladresser. Lägg personers epost-adresser i fältet ”hemlig kopia” vid utskick till många personer. 
  • Be deltagare att lämna namn och telefonnummer till en närmast anhörig person som ni kan ta kontakt med i fall av en olyckshändelse (se ”Anmälan”). 
  • Erbjud alternativ till att anmäla sig via ett formulär till exempel via telefon. 
  •  Informera om hur personer med skyddad identitet kan anmäla sig.