Planera dina träffar

Checklista för bra lärandemiljöer

En god lärandemiljö präglas av

 • bekräftelse
 • trygghet
 • tålamod
 • tillåtande atmosfär
 • ömsesidig respekt och tillit mellan lärare/
 • handledare och lärande
 • att den lärandes önskemål sätts i centrum
 • att man möter den lärande där hen befinner sig kunskapsmässigt
 • att undervisningen sker i den lärandes takt
 • att lärandet sker nerifrån och upp, eller snarare inifrån och ut
 • att den lärande upplever det som lärs ut som meningsfullt
 • att lärandet får ta den tid det tar.

Dessa anvisningar är inspirerade av boken “Introduktion till Internet för Äldre”, av Gunilla Brattberg. Denna artikel är direkta citat som vi har fått tillstånd att publicera. För mer information klicka här.