Genomföra träffar

Lärstilar

Människor tar till sig kunskap på olika sätt. De har olika personliga lärstilar. En del vill ha färdiga lösningar och teorier, andra vill söka sig fram till sin egen lösning och en del vill experimentera och pröva nya vägar. De flesta människor har ett favoritsätt när de ger sig i kast med att lära sig nya saker.

Skillnaderna i inlärningsstilar är lika stora inom en grupp som mellan olika grupper, exempelvis kön, ålder, kultur. Det anses att mer än 3/5 av en människas lärstilar är genetiska (miljö, fysiologiska, psykologiska och uthållighet) och ungefär 2/5 är inlärt beteende. Ingen lärstil är bättre eller sämre än någon annan.

Det finns olika lärstilsmodeller beroende på om man fokuserar på sammanhanget (situationen kring den lärande), sinnespreferensen (vilket sinne den lärande helst vill ta emot information med) eller bearbetningen av data (vilka strategier den lärande använder för att omvandla fakta till kunskap).

Människor känner ofta igen sig i minst två av dessa lärstilar

Aktiva Anna

 • lär sig genom konkreta upplevelser
 • trivs när hon kan pröva nya möjligheter
 • söker sig till spännande situationer och gillar utmaningar
 • är beredd att ta risker, men trivs inte när hon måste vara passiv och följa noggranna instruktioner.

Observante Olof

 • observerar och reflekterar
 • trivs i situationer där han får tillfälle att observera, samla information och analysera
 • vill helst slippa ta risker och trivs inte i situationer där han måste vara spontan, saknar faktaunderlag eller instruktioner.

Analytiske Arne

 • lär sig genom abstrakt tänkande och analyserande
 • vill gärna ifrågasätta, analysera och dra slutsatser
 • söker logik och goda argument
 • vill gärna ha tillgång till en modell eller teori
 • trivs inte med oklara mål och starka känslor, eller när det finns alternativa, motsägelsefulla lösningar.

Experimenterande Emma

 • lär sig genom att testa och experimentera
 • trivs med problemlösning, rationalitet och praktiska metoder
 • tycker inte om verklighetsfrämmande situationer och när praktisk tillämpning är omöjlig.

Dessa anvisningar är inspirerade av boken “Introduktion till Internet för Äldre”, av Gunilla Brattberg. Denna artikel är direkta citat som vi har fått tillstånd att publicera. För mer information klicka här.