Mötesplats

På Handledarguidens mötesplats hittar du information såsom nyheter, nya artiklar i kunskapsbanken (både om att handleda men också om olika ämnen) samt frågor, svar och kommentarer.

eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Källkritik & Källtillit

Att kunna hantera sitt informationsflöde är en viktig grund för god cyberhygien. Det vill säga man skall kunna förstå hur man blir manipulerad samt vikten av att endast dela sånt som man har tillit till. I detta ämne samlar vi råd och tips om Källkritik och källtillit. 

UR har gjort en serie om Källkritik i covid-19 tider. Den ger en bra grund till en kompiscirkel om just källkritik men även det lika viktiga källtillit.

UR: Källkoll Corona