Dela ut sammanfattning och övningar

Det är viktigt att få dina deltagare att fortsätta inlärningen efter din träff så som vi diskuterade i avsnittet Planera din träff. Att bara ta till sig kunskapen vid ett enstaka tillfälle är sällan tillräckligt för att det ska ”fastna”.

Skicka därför gärna ut en sammanfattning av den senaste träffen där viktiga punkter och begrepp listas så att deltagarna har möjlighet att repetera och reflektera över vad ni gick igenom.

Ge tips om övningar att göra själv, vägled med tips och råd, gör kunskapstester för att repetera och fylla på. Ju snabbare som ny kunskap tillämpas i det dagliga – desto säkrare att det blir till något varaktigt och att processen för att internalisera kunskapen kommer igång.

Öva vid träffen, dagen efter, veckan efter och efter en månad
Det är viktigt att motivera deltagarna att öva regelbundet för att öka kunskapen

Om du skickar med övningar på papper till deltagarna kan det vara bra att texten kan läsas av alla. Använd gärna vår checklista för att se till att din text blir tillgänglig.

Checklista för tillgängliga texter