Råd och tips till dig som börjar se sämre

Det här är information till dig som har fått nedsatt syn.

Om din syn reducerats så pass mycket att du inte längre kan använda ögonen för att göra saker som du tidigare gjort, behöver du hitta nya sätt att göra saker på. Det kan vara bra att få tips och trix från andra i samma situation som du.

Att lära sig att leva med en synnedsättning

Att förvärva en synnedsättning upplevs ofta som något stort, tungt och livsomvälvande. Det är helt naturligt. Men det kan vara bra att veta att de flesta saker som du trivts med att göra tidigare fortfarande är möjliga att göra. Ibland är det nödvändigt att göra dem på ett lite annat sätt en du har varit van vid, men i slutänden är det ändå så att det allra mesta av. du tidigare ägnat dig åt och det som du tycker är roligt och viktigt att göra, det kan du fortfarande göra. Du kan fortfarande laga mat, sy, läsa posten, använda Facebook, läsa en bok och mycket annat, även om du behöver förändra ditt sätt att göra det på. 

Kom ihåg när det känns som svårast, att livet tar inte slut, det ser bara annorlunda ut.

Syncentralen

I varje region finns en syncentral som anordnar kurser och utprovning av olika hjälpmedel. Där kan du även få tillgång till stöd av en kurator eller till exempel kurser i matlagning om du känner att du behöver sån hjälp. Verksamheten bekostas av regionen, du betalar endast patientavgift. 

För att du ska kunna bli inskriven hos syncentralen behöver du en remiss från din ögonläkare.

När du väl blivit inskriven vid den syncentral som ligger närmast dig kan du boka en tid för att prova ut hjälpmedel som kan förenkla och förbättra ditt liv. Det kan handla om allt från köksknivar som hjälper dig att skära rakt till talande klockor och tekniska hjälpmedel till din dator.

Vid syncentralen kan du också få hjälp med att ansöka om anpassning av din bostad. En bostadsanpassning kan exempelvis bestå av bättre köksbelysning, kontrastmarkering av trappor eller taktil uppmärkning av spis och tvättmaskin. 

Vad för slags IT-hjälpmedel finns det?

Det är svårt att fråga efter hjälpmedel till datorn om du inte vet vad som finns. Här är några exempel som du kan använda som en utgångspunkt.

Den typ av hjälpmedel som du behöver beror på vad för slags synnedsättning du har. Om du ser så pass bra att du med rätt förutsättningar kan ta del av tryckt text kan du exempelvis behöva ett förstoringsglas, en bra lampa, en så kallad läskamera för att läsa posten eller ett förstoringsprogram till din dator så du själv kan välja den förstoringsgrad och kontrast som passar dig bäst. Förstoringen kan även kombineras med en talsyntes som exempelvis kan användas när du läser längre texter och inte vill trötta ut ögonen genom att läsa på skärmen. 

Om du har små eller inga synrester alls är du i behov av en annan typ av hjälpmedel, som ger information på ett annat sätt än det visuella. Det kan handla om en vit käpp, en klocka med tal eller punktskrift, spelare för talböcker eller en skärmläsare till din dator. Skärmläsaren läser upp det som står på skärmen och kan även visa det i punktskrift. 

Alla dessa hjälpmedel kan kombineras så du får ut så mycket som möjligt av livet även med din variant av synnedsättning. 

Syn- och hörselinstruktörer

En del kommuner har så kallade syn- och hörselinstruktörer (heminstruktörer) som kan ge stöd och träning i att använda synhjälpmedel. De kan även hjälpa till med viss anpassning av hemmet, till exempel att märka upp knapparna på ugnen och tvättmaskinen. Av dem kan du också få hjälp med orientering i hemmet och närmiljön och information om kommunens stöd, vård och föreningar. De kan också hjälpa till i kontakten med till exempel syncentralen eller ögonläkaren.

Synkurser

Vid några folkhögskolor runt om i landet anordnas så kallade synkurser. Dessa är till för dig som känner att det kan vara bra att under en längre period få en möjlighet att lära dig hur det är att leva med en synnedsättning. Din lokala syncentral kan hjälpa till med att göra en ansökan till en kurs.

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, är en medlemsförening som drivs av personer med synnedsättning. Där kan du träffa andra personer i samma situation som du och även arbeta intressepolitiskt med frågor som rör personer med en synnedsättning. SRF arbetar på olika nivåer; rikstäckande, länstäckande och lokalt i den kommun där du bor. Du kan själv välja på vilken eller vilka nivåer och hur mycket du vill engagera dig.