Publicera texter på internet

När det kommer till att skriva texter på internet är det flera aspekter som du bör tänka på för att innehållet ska bli tillgängligt för alla. Vi delar med oss av våra bästa knep för att du ska kunna publicera bra texter.

Tillgängliga texter är viktigt för alla läsare eftersom det blir lättare att läsa av budskapet i innehållet. Förutom att skriva tydliga och bra texter så behöver du tänka på hur dina texter ser ut. Vill du även placera bilder i texten finns det vissa saker du ska tänka på då också. Men du kan vara lugn, det är lätt och desto oftare du tänker på att dessa aspekter desto bättre kommer du bli på att förmedla ditt budskap.

Begripliga texter

Det första du ska reflektera över är vad är ditt syfte med texten och vilka som är tänkta att läsa den. Att utgå ifrån läsaren när du skriver gör att din text kommer att bli anpassad och strukturerad över läsarens behov. Tänk på att ju mer du arbetar med innehållet desto bättre kommer budskapet att framgå. Var inte rädd för att stryka ord och meningar. Kort och kärnfullt innehåll är alltid lättare att ta till sig, speciellt på webben. 

Tips för att skriva tillgängligt:

 • Skriv det viktigaste först  
 • Använd vardagligt språk
 • Använd du-tilltal så blir texterna mer begripliga
 • Förklara svåra begrepp så att alla kan förstå 
 • Undvik att använda förkortningar 
 • Undvik att använda instruktioner som ”till höger” eller ”Läs den grå rutan” då alla inte kan ta till sig dem.

Strukturera texten

När du skriver din text är det viktigt att du tänker på hur den ser ut. Det finns några enkla knep som gör att din text kommer att bli lättare att ta till sig. 

5 enkla knep för ökad läsbarhet: 

 • Radavstånd
 • Korta radlängder
 • Styckesindelningar
 • Rubriker 
 • Punktlistor

Så här gör du

En vägg av text gör att ögat har svårt att hitta någon annan början än vid första meningen. Det finns några enkla knep som gör att din text kommer att bli lättare att ta till sig. 

Illustration på en dåligt formaterad text.

1. Skapa radavstånd

Radavstånd gör att texten blir luftigare och lättare att läsa.

Illustration på en text som har bra radavstånd.

2. Korta ned radlängder

Korta meningar är enklare att läsa än långa, håll därför radlängderna korta. Detta underlättar för ögat att hitta från slutet av ena raden till början av nästa. En bra riktlinje när du ska skriva texter är att tänka att det ska vara 50–70 tecken per rad, inklusive blanksteg. 

Illustration på en text som har korta radlängder.

3. Gör styckesindelningar

Styckesindelningar gör du det möjligt för läsaren att hitta fler vägar in i texten. Det blir lättare att se hur samma innehåll hänger ihop.

Illustration på en text som har styckesindelningar.

4. Skriv tydliga rubriker

Alla texter behöver en huvudrubrik men det är även viktigt att arbeta med underrubriker. Tydliga rubriker hjälper läsaren att snabbt kunna få en överblick över vilka områden texten innehåller. En bra rubrik är en kort sammanfattning av innehållet i texten och som väcker intresse.

För att alla läsare ska kunna ta till sig innehållet är det viktigt att du alltid använd rubrikelementet när du gör rubriker i WordPress. Detta eftersom skärmläsare och talsyntes navigerar efter rubrikstorlekarna för att skapa överblick och rätt läsordning. Använd aldrig fetad text för att göra rubriker.

I wordpress ska du använda rubriken h2 som den första rubriknivån. För mellanrubriker använd h3 och h4. Det går bra att använda samma rubriknivå flera gånger exempelvis h2, h3, h3 och h4. Men hoppa aldrig över en rubriksnivå utan låt dina rubriker följa den hierarkiska ordningen.

Illustration på en text som har huvudrubrik och underrubriker.

5. Använd punktlistor

Punktlistor är ett bra pedagogiskt verktyg för att strukturera instruktioner eller andra listningar. Det är dock inte lämpligt att använda punktlistor för enbart för layout då det försvårar för personer som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel.

Illustration på en text som har punktlista.