Genomföra träffar

Lära ut på olika sätt

Det finns många olika sätt som du kan handleda på. Du kan exempelvis anordna en mindre träff med bara några få personer eller anordna en drop-in träff för fler. Det viktigaste är att du känner dig trygg med ditt upplägg. I den här filmen kommer vi att gå igenom lite olika former av handledning och visa på lite verktyg som kan vara användbara.