Genomföra träffar

Kognitiva funktionsnedsättningar

När vi blir äldre märker vissa av oss att minnet blir lite sämre och att det blir svårare att komma ihåg saker. Det som händer är att vissa av våra kognitiva förmågor blir sämre med åldern. När en eller flera kognitiva förmågor är så pass nedsatta att det påtagligt påverkar hur en person fungerar i vardagen brukar man tala om att hen har en kognitivfunktionsnedsättning. 

Vad är kognition och kognitiv funktionsnedsättning

Kognition handlar om hur vi tar in, bearbetar och hantera information. För vissa går det lätt att förstå och komma ihåg uppgifter som gör det enkelt att planera och genomföra olika saker medans för andra är det inte lika enkelt. När en eller flera kognitiva förmågor är så pass nedsatta att det påtagligt påverkar hur en person fungerar i vardagen har de en kognitivfunktionsnedsättning. 

Vad kan det bero på?

En kognitivfunktionsnedsättning kan bero på flera saker än ålder, det kan vara något en föds med som dyslexi eller vara förvärvad som stroke. Det kan också bero på en sjukdom så som utmattningssyndrom eller multipel skleros. Kognitivfunktionsnedsättning kan helt enkelt uppstå i olika stadier av livet och av olika orsaker.

Vanliga kognitiva förmågor som påverkas:

 • Minne 
 • Uppmärksamhet
 • Språk
 • Beslutsfattande
 • Problemlösning
 • Navigering (Visiospatial)
 • Kognitiv snabbhet

Viktigt att tänka på när du håller i en träff

Språk

Tala tydligt och långsamt. Både vid tal och i textform, försök att undvika att använda komplicerade termer eller ordspråk. Ett vanligt problem är att meningar blir onödigt komplicerade. Om en person är sämre läsare eller har försämrat arbetsminne är det viktigt att vara tydlig med hur du presenterar konsekvenser av en händelse eller dina slutsatser.  

Struktur

Alla har vi någon gång råkat ut för att våra exekutiva funktioner är försämrade. Du har troligtvis glömt matlådan på bordet innan du åkte till jobbet, lagt nyckeln på en plats du inte längre kommer ihåg vart eller att presentationen tog längre tid än uppskattat. Ofta gör vi dessa missar när vi är stressade eller trötta. Detta handlar om att vår förmåga till abstrakt problemlösning och beteendekontroll är påverkad. Ofta handlar det om att situationer som inte är tydligt definierade i förväg, innehåller många deluppgifter och som är tålamodskrävande. 

Två sätt att minska belastningen på våra exekutiva funktioner:

 • Tydlighet
  Genom att ha en tydlig prioriteringsordning är det lättare för personer att kunna estimera hur mycket energi det kommer kräva av dom. Det är även bra att påminna deltagarna om det är övningar som ska göras. Även om man inte har problem med minnet kan man behöva påminnas för att komma ihåg.  
 • En sak i taget
  Se till att du skapar övningar som innehåller en uppgift i taget. Det kräver färre kognitiva resurser och tillåter deltagaren att fokusera, aktivera och bearbeta kunskap som är relevant för den enskilda uppgiften.

Komma ihåg

Den vanligaste kognitiva förmågan som blir försämrad när vi blir äldre är vårt minne, framförallt vårt arbetsminne. Arbetsminnet är det minne som tidigare kallades korttidsminne och är det som lagrar information först innan vi väljer om det ska åka vidare till långtidsminnet eller inte stanna kvar alls. För att ge deltagare med minnessvårigheter är det viktigt att de får stöttning genom tydlig dokumentation, påminnelser och upprepningar av materialet. 

Uppmärksamhet

Svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara personer med som har lätt att bli distraherade av andra saker och kommer av sig i sin uppgift. Det kan också handla om att det är svårt, nästintill omöjligt att behålla koncentrationen på saker hen tycker är tråkigt. Det är viktigt att se till att du håller träffen på en lugn och tyst plats för att begränsa mängden intryck för deltagarna. Det är även viktigt att ha tålamod och att du är flexibel under träffen. Kanske behöver någon ta paus oftare och någon annan behöver fördjupa sig i ett område för att inte tröttna. 

Sammanfattning

 • Använd enkelt språk både i tal och text
 • Presentera information på olika sätt, i bild, med rörelse, video etc. 
 • Dela upp och prioritera övningar
 • En sak i taget
 • Minnesstöd i form av dokumentation och påminnelser
 • Ha tålamod
 • Låt deltagarna få gott om tid på sig
 • Ge utrymme för pauser
 • Var flexibel med nivå på träffen