Genomföra träffar

Grunder i att lära ut

I den här filmen kommer vi gå igenom grunderna för att lyckas med att lära ut på ett engagerande och pedagogiskt vis.