Fördjupa dig

Alla kan surfa – Seniorsurfarna

För många äldre har olika digitala tjänster inte alls förenklat tillvaron – utan snarare komplicerat den. Seniorsurfarskolan från UR går igenom några av de mest grundläggande digitala färdigheterna och ger värdefulla tips om du vill bli bättre på att använda ny teknik.

Digitala färdigheter blir allt viktigare och något som alla medborgare behöver behärska.

Allt mer i vår vardag styrs av den digitala tekniken. Och det där med internet, BankID eller appar behöver faktiskt inte vara så komplicerat.

Detta är en bra grund för en kompiscirkel.

Seniorsurfarskolan @ UR

Alla kan Surfa – Vuxenskolan

Tidigare fanns också en serie från Vuxenskolan som på ett bra pedagogiskt sätt lärde ut grunderna i att surfa med en smarttelefon eller surfplatta. Den har nu ersatts av seniorsurfarna från UR.

Vi kommer att lägga upp material här på Handledarguiden inom kort för inspiration.

Alla kan surfa – Smarttelefonskolan, Doro

Smarttelefontillverkaren Doro har också ett bra material som visar på vad man kan göra med en smarttelefon och hur man använder en Doro smarttelefon.