Stödperson

Vill du stödja seniorer som använder digitala tjänster och som då och då kan behöva råd och hjälp med att fortsätta sin användning och sitt livslånga lärande?

Att vara en stödperson till någon som använder digitala tjänster innebär att du skall stötta denne i sitt lärande och användning av tjänsterna.

  • Det innebär att du skall vara lyhörd och kunna lyssna. Du behöver också utgå ifrån den kunskap som personen har som du skall stödja. Det betyder att du framför allt skall hjälpa denne att förstå och gå vidare i sitt lärande från där den befinner sig.
  • Relationen mellan er skall vara positiv och tillitsfull. Du måste också respektera den andres integritet men även din egen likaså om du är medlem i en förening dennas också. Undvik alltså känslig information. Gör inte mer än vad som behövs och begär alltid godkännande från den du skall stödja om du tycker något skall ändras på enheten.
  • Du behöver också inse dina egna begränsningar och det är alltid ok att säga att du inte vet. Dock detta är en möjlighet för dig att lära dig mer tills nästa gång! Googla eller fråga en annan handledare eller stödperson.

Att vara en stödperson innebär alltså att du själv får en skjuts i ditt eget livslånga lärande.