Handleda en större grupp

Ett sätt att gå vidare med sitt handlederi är att börja handleda en större grupp, på upp till åtta nio personer. Detta innebär en mer klassrumsliknande situation. Du kan ta med dig allt som du lärt dig genom att vara en handledare för en mindre grupp. Dock är det vissa saker som du bör tänka på i denna situation.

  • Tänk på att alltid tala till gruppen vänd mot dem.
  • En större grupp innebär att det kanske är svårare att skapa den stämning som behövs för att alla skall känna sig bekväma i sin inlärning. Du kan skapa en mer familjär stämning genom att se till att alla känner varandra med Namnskyltar samt att du tar pauser då och då för att se till att alla är med och kanske då och då fånga upp frågor och funderingar och justera din plan efter det.
  • Det är också viktigt att tydligt i början ta upp vad träffen skall handla om och deltagarnas funderingar och förväntningar.
  • Det kan också vara bra att ha med en till handledare för att fånga upp frågor och funderingar hos alla. Det här kan också vara ett sätt om du har den möjligheten att följa en handledare i sin större grupp för att då kunna få inblick i vad det innebär.
  • Eftersom du förlitar dig mer på teknik för att kunna låta alla hänga med så behöver du testa den innan du kör igång – teknik kan fallera. Dessutom kan det vara bra att ha en reservplan ifall den inte fungerar överhuvudtaget.