Val av ämne

Ämnet för din kurs kan vara stort eller litet. Det kan vara alltifrån att visa hur en ringer med en smartphone till hur en surfar säkert på internet. Välj något som du känner dig trygg med och är bra på. Du behöver inte vara bra på allt. Det finns säkert någon som har nytta av just dina kunskaper.

När du väl har valt ett ämne så tänk på att du har ungefär 25 minuter på dig att presentera ditt ämne övergripande, beskriva nyttan, samt visa hur man gör, repetera, låta dina deltagare pröva på samt göra en summering.

Du behöver alltså förenkla det du skall lära ut.

Undvika tekniska termer så långt det går. Gå inte ner på djupet utan håll det översiktligt och fokusera på nyttan.

Behöver du mer tid för ditt ämne så får du dela upp det i lämpliga block om 25 minuter.