Upplägg

Det är viktigt att ta hänsyn till hur vi människor lär oss saker och ting. Vi behöver fokusera, förstå sammanhanget, få en översiktligt beskrivning av vad vi skall lära. Dessutom behöver vi få pröva på själv och sen behöver vi öva, mycket. En gång direkt efter vi har har prövat, sedan dagen efter, därefter en vecka senare och till sist efter en månad.

Så det är bra att i förväg skicka ut ett material som deltagarna kan bekanta sig med och att efter träffen ge ut en summering samt att påminna om att öva enligt ovan.

Olika inlärningssätt


När vi tar in ny kunskap använder vi våra sinnen och de flesta av oss har ett inlärningssätt som vi tycker mer om. Några av oss gillar att se och läsa (Visuell), andra är tycker det är lättare att lyssna och prata (Auditiv) och en tredje vill hellre göra och prova (Taktil).

Genom att anpassa övningar och pedagogik till de olika inlärningssätten säkerställer du anpassning till dina deltagarnas olika behov.

Ett aktivt lärande är att föredra för bestående kunskap. Att bara lyssna gör det svårt att helt och hållet förstå och komma ihåg det som sägs. En träff bör därför varvas med såväl diskussioner, reflektioner och övningar.

Experternas tips!

  • Exemplifiera
  • Repetera och variera
  • Dra ner på detaljerna
  • Bestäm dig för vad du vill lära ut
  • Var kreativ och tänk lagom ovanligt
  • Ta reda på hur digitala läromedel kan underlätta för dig som pedagog
  • Låt elever problemlösa själva (digitalt)
  • Erbjud regelbundna pauser