Lärandemiljö

En god lärandemiljö präglas av

 • bekräftelse
 • trygghet
 • tålamod
 • tillåtande atmosfär
 • ömsesidig respekt och tillit mellan handledare och lärande

Vidare

 • att den lärandes önskemål sätts i centrum
 • att man möter den lärande där hen befinner sig kunskapsmässigt
 • att undervisningen sker i den lärandes takt
 • att lärandet sker nerifrån och upp, eller snarare inifrån och ut
 • att den lärande upplever det som lärs ut som ­meningsfullt
 • att lärandet får ta den tid det tar.