Hantera olika situationer

Som handledare kommer du stöta på många olika situationer och som vi tidigare nämnt lär vi oss på olika sätt. Vårt råd är att ha tålamod och försök använda olika metoder för att förklara samma sak på olika sätt.

Om du inte når fram

Ibland händer det, trots att du förklarat på alla sätt du kan, att en deltagare inte förstår. Då kan det vara bra att analysera vad det kan bero på. Problemet kan ligga hos handledaren, hos deltagaren eller i den läromiljö som erbjuds. Det kan också vara en kombination av dessa.

Här presenteras några tänkbara orsaker till att det som lärs ut inte går fram och landar på ett konstruktivt sätt i den lärande.

Problemet ligger hos läraren som:

  • Undervisar ”över huvudet” på den lärande.
  • Använder ord som den lärande inte förstår – och inte vågar ­fråga om.
  • Har för bråttom och skapar stress i lärmiljön.

Problemet ligger hos den lärande som:

  • Har bristande motivation.
  • Har bristande självkänsla och/eller självförtroende, inlärd hjälp­löshet.
  • Har skuldkänslor för att hen inte förstår.
  • Är rädd för att göra fel eller visa sin okunnighet.

Läs om människors olika förmågor

Integritet

Tänk också på att respektera integriteten hos dem du handleder och likaså din egen. Undvik alltså situationer där du kan få för mycket känslig information eller göra ändringar utan medgivelse.