Reflektion

Efter att du har genomfört en träff så kan det vara väldigt givande att reflektera hur det gick, dels tillsammans med dina deltagare dels för dig själv. Men kom ihåg att vara snäll mot dig själv, saker och ting händer och det går inte alltid som en tänkt sig. Reflektionen bör ses som ett verktyg för att du ska bli tryggare i din roll som handledare. Genom att fokusera på de saker som du tyckte kändes bra kan du försöka vidareutveckla de delarna tills nästa träff.

För att få ännu bättre förståelse för hur upplägget fungerade kan du fråga deltagarna vad de tyckte var bra och om det var något som var svårt att förstå. Om du tycker att det är lättare eller bättre att få deltagarnas kommentarer nedskrivna kan du ge ut papper som de kan skriva ned sina tankar på, utifrån ett antal ställda frågor.

Exempel på frågor att reflektera kring

  • Hur kändes det?
  • Var tiden tillräcklig?
  • Var nivån lagom?
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?

Denna återkoppling kommer göra dig till en ännu bättre handledare då du får en djupare förståelse i hur ditt upplägg fungerade.

”Hur skulle livet se ut om vi inte hade mod att försöka med någonting?”
– Vincent van Gogh